Hệ thống Ủng Hộ Phí Duy trì và phát triển game lậu FREE ALL

Doneta ghi rõ vào mục nội dung:
1>Tên tài khoản game ( ký tự chữ hoa chữ thường ghi chính xác )
2>Game Doneta nhận Tool GM . Ví dụ: tt.gamefreeall.com , server 3 .Link facebook để admin gữi tool gm cho các bạn . Ví dụ : https://www.facebook.com/gamelaubantoolgm/
P/s:Phần game Mu PC SS6.9 chỉ cần ghi tên tài khoản và đúng tên nhân vật vào ghi chú . Nhớ ghi Doneta Mu SS6.9
Loại thẻ
Mệnh giá
Mã thẻ
Seri
Ghi chú
Mã bảo mật
Chat
1