NẠP THẺ MOMO QUÉT MÃ QR

Ví MOMO

STK momo : 0969192132

Tên hiển thị : NGUYEN HUYNH CHUNG

Chú ý : Chỉ nhận chuyển từ 100k trở lên

Nội dung chuyển khoản: Tên tài khoản , tên nhân vật và game mua tool